Regeneracja DPF/FAP/GPF oraz DOC/SCR krok po kroku

Wstępna ocena

 • Dostarczasz lub wysyłasz zdemontowany filtr DPF do naszej firmy. Możesz także umówić się na przyjazd całym samochodem, zdemontujemy go wtedy sami
 • Po przyjęciu dokonujemy cyfrowej endoskopowej oceny wkładu filtra z obu stron pod kątem uszkodzeń mechanicznych i ewentualnego nadtopienia oraz NOWOŚĆ: Badanie RTG monolitu - oglądamy kanały "od środka" za pomocą aparatu rentgenowskiego
 • Wykonujemy test przeciwciśnienia na stanowisku probierczym w celu zbadania stopnia zablokowania. Zmierzone nadciśnienie zostaje wydrukowane na protokole z urządzenia FH3 Double
Uszkodzenia uniemożliwiające regenerację

W przypadku gdy filtr DPF lub katalizator ma pęknięty, niekompletny lub nadtopiony wkład ceramiczny lub widać ślady mechanicznej ingerencji w DPF, nie będziemy w stanie go zregenerować. Regeneracja jest możliwa tylko w przypadku, gdy filtr jest zabrudzony, nawet bardzo mocno, ale nie uszkodzony. W razie braku możliwości naprawy nic nie płacisz.

Regeneracja i czyszczenie filtra DPF / katalizatora

 • Procedura czyszczenia filtra DPF lub katalizatora na urządzeniu FH3 Double
  • Dobór i montaż odpowiednich adapterów montażowych i redukcji
  • Wtryśnięcie specjalistycznego detergentu po obu stronach wkładu ceramicznego. Detergent ma za zadanie m.in wypieranie zalegającego oleju silnikowego, który mógłby utrudnić proces czyszczenia
  • Montaż filtra lub katalizatora do komory czyszczącej szwajcarskiego urządzenia FH3 Double
  • Czyszczenie DPF wodą o wysokim impulsowym przepływie. Wysoki wydatek możliwy jest dzięki turbinie zainstalowanej wewnątrz urządzenia. Proces czyszczenia rozpoczynany jest wstecznie do przepływu spalin.
  • Po zakończonym pierwszym cyklu, odwracany jest kierunek przepływu, zatem rozpoczyna się czyszczenie wodą zgodnie z kierunkiem spalin. Z racji mniejszego dławienia niż w fazie pierwszej urządzenie uruchamia w cyklu automatycznym dodatkową pompę dla zwiększenia przepływu wody.
  • Trzeci cykl czyszczenia wodą jest powtórzeniem cyklu pierwszego, zatem przeciwnie do przepływu spalin.
  • W przypadku bardzo silnie zabrudzonych filtrów DPF procedura czyszczenia zostaje powtórzona we wszystkich trzech krokach.
  • Opróżnienie filtra lub katalizatora z wody
  • Suszenie filtra przepływającym powietrzem o wysokiej temperaturze. Dzięki zastosowaniu podwójnego systemu w urządzeniu FH3, możliwe jest czyszczenie jednego filtra, a suszenie drugiego w tym samym czasie. Zwiększa to znacznie wydajność pracy naszego działu.
  • Chłodzenie filtra DPF w wymuszonym obiegu powietrza. DPF po zakończonym procesie suszenia i chłodzenia jest wolny od wody użytej do czyszczenia.
  • Powyższa procedura jest gwarancją usunięcia 98,5% sadzy oraz popiołu, a także oleju silnikowego lub płynu chłodniczego z filtra DPF lub katalizatora.
 • Wykonujemy test przeciwciśnienia dla potwierdzenia skuteczności usunięcia sadzy i popiołu. Nadciśnienie podane w milibarach jest zawarte na protokole z urządzenia. Można zatem porównać wartość przed oraz po czyszczeniu filtra cząstek stałych.
  Przykładowe wyniki: Przed: 800 mbar / Po: 49 mbar; Przed: 108 mbar / Po: 15 mbar.
  Wartość przeciwciśnienia dla każdego filtra jest inna i ocenie podlega różnica, a nie sama wartość końcowa.
 • Oceniamy ponownie wkład filtra DPF z obu stron za pomocą badania endoskopowego, tym razem po czyszczeniu. Tworzymy dokumentację zdjęciową.

Filtr cząstek stałych / katalizator sprawny

Do każdego wyczyszczonego filtra dostarczamy protokół z wydrukiem z urządzenia FH3 Double zawierający przeciwciśnienie przed oraz po czyszczeniu, a także kolorowe zdjęcie rentgenowskie DPF z opisem struktury monolitu.
Protokół zawiera także wagę DPF przed i po czyszczeniu, wartość rezystancji czujników, jeżeli występują, stopień zabrudzenia DPF oraz zalecenia montażowe/serwisowe.

Zobacz przykłady, jak będzie wyglądał protokół z Twojego DPFProtokół - DPF sprawny


Protokół - DPF stopiony


Do każdego protokołu dołączamy również wydruki z maszyny FFSolution FH3 Double.

Skorzystaj z oferty

Nie czekaj na awarię. Wyczyść swój DPF już teraz!
Szczegóły poniżej

Po procesie regeneracji DPF/FAP/GPF i ponownym montażu w pojeździe, należy wykonać czynności diagnostyczne i resetujące jak np. kasowanie poziomu popiołu lub zakończenie niekompletnej regeneracji filtra. Są to podobne czynności, co po montażu nowego filtra DPF i wynikają z konieczności przyuczenia sterownika silnika do prawidłowo działającego filtra cząstek stałych.


Jak wygląda regeneracja i czyszczenie filtra cząstek stałych?

Zobacz film z procesu regeneracji DPF

Badania rentgenowskie DPF / FAP / GPF / KAT - dlaczego je stosujemy?

Od lipca 2020 r. każdemu dostarczonemu DPF wykonujemy zdjęcie rentgenowskie, którego kolorowy wydruk dołączamy do protokołu z opisem dla Klienta. Dzięki temu wiemy czy monolit w DPF nie jest stopiony, czy obecne są wyrwania lub większe pęknięcia oraz czy podejmie on pracę w silniku po czyszczeniu. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która wykonuje zdjęcia RTG w ramach usługi czyszczenia DPF i to bez dodatkowej opłaty! Wykonujemy zdjęcia RTG dla DPF/SCR/KAT osobowych jeżeli ich kształt na to pozwala i DPF ciężarowych, lecz tylko tzw. modularnych czyli wkładów, których średnica umożliwia montaż w aparacie RTG. Całą usługę wykonujemy u siebie w firmie. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo i posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia, w tym z Państwowej Agencji Atomistyki.

... Ale przecież badamy przeciwciśnienie przed i po. To po co ten RTG?

Wprawdzie przeciwciśnienie zbadane na maszynie czyszczącej przed i po czyszczeniu oddaje w pewnym stopniu stan w jakim jest DPF, to jednak bez zajrzenia "do środka" nigdy nie ma 100% pewności. Z kolei badanie endoskopowe wykaże wytopienia, ale tylko te duże i to przy czole monolitu. Wystarczy, aby monolit był przytopiony tylko w pewym stopniu i to tylko w połowie jego długości, a może to spowodować odczyty przeciwciśnienia porównywalne ze sprawnym DPF. Taki filtr cząstek stałych w pojeździe na pewno dobrze nie będzie pracował. Przepływające powietrze mając większość objętości monolitu udrożnionej pokona DPF bez większych przeszkód, a sam monolit może nie stawić zbyt dużego oporu dla powietrza - stąd możliwy niski wynik przeciwciśnienia. Jednak gdy stopienie jest częściowe np. w połowie monolitu to wyłączy ono z pracy połowę kanałów, zatem będzie mniej miejsca na zbierający się popiół i sadzę, a to będzie skutkowało cykliczną awarią DPF, mimo jego czyszczenia. Możliwe jest także "przerzucanie sadzy" czyli po prostu brak oczyszczania spalin z niektórych cząstek stałych przez DPF. Oddając swój DPF do naszej firmy masz pewność, że oprócz samej procedury czyszczenia na szwajcarskiej maszynie, dodatkowo go dosłownie prześwietlimy w poszukiwaniu zmian obrazu RTG monolitu filtra. Wydany przez nas DPF z pozytywnym protokołem RTG jest gwarancją jego sprawności.Kilka słów o filtrach DPF

Filtry cząstek stałych wykonane są z porowatego ceramicznego wkładu, którego liczne kanały są ślepo zakończone. Spaliny przechodząc przez układ wydechowy napotykają na swojej drodze filtr DPF i jedynym miejscem, przez które mogą przedostać się gazy spalinowe są porowate ścianki kanałów filtra DPF. Jednocześnie dochodzi do uwięzienia cząstek stałych. Są one zbyt duże, aby przedostać się przez pory wkładu filtra. Cząstki stałe w filtrach DPF składają się z sadzy i popiołów. Sadza jest usuwana w okresowym procesie regeneracji filtra podczas jazdy, lecz popiołów ten proces nie usuwa. Z czasem w wyniku nagromadzenia się popiołów w kanałach wkładu, dochodzi do permanentnego zatkania filtra DPF. W niektórych przypadkach, nagromadzenie popiołu jest tak silne, że powoduje utworzenie zbitej masy z popiołu w centralnej części filtra, co blokuje przepływ także przez pozostałe kanały. Popiół z definicji jest niepalny i nie da się go przetworzyć przez zjawiska termiczne. Popiół musi zostać usunięty z filtra DPF za pomocą specjalistycznej procedury czyszczenia po wcześniejszym demontażu filtra DPF z pojazdu. Nagromadzenie popiołu jest główną przyczyną przedwczesnej awarii filtra DPF i jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na trwałość filtra. Akumulacja popiołu i sadzy ogranicza przepływ spalin, zwiększa przeciwciśnienie i utrudnia silnikowi pracę. Może to mieć wielki wpływ na moc silnika, a także zużycie paliwa. Gdy filtr jest zatkany, opcje takie jak wymuszona regeneracja lub dodatki chemiczne usuną jedynie część sadzy, ale popiół pozostawią nietknięty. Jeżeli w filtrze występuje duża obecność popiołów, próby doraźnego czyszczenia lub wypalenia w najlepszym przypadku dadzą krótko-terminowy efekt i może być to potencjalna strata czasu i pieniędzy. Filtr cząstek stałych można przywrócić do stanu niemal zupełnie nowego poprzez dokładne czyszczenie, usuwając zarówno sadzę, jak i popiół, a także poprzez usunięcie ewentualnego zanieczyszczenia olejem silnikowym i płynem chłodniczym.Wysyłasz do nas DPF lub katalizator?

Wydrukuj i wypełnij kartę zlecenia oraz dołącz ją do paczki z filtrem cząstek stałych lub katalizatorem! Przyspieszy to czas realizacji.


Karta zlecenia DPF
Naprawisz u nas także

Wtryskiwacze Common Rail, Pompowtryskiwacze, Benzynowe

Pompy diesla Common Rail, VP, PLD

Turbosprężarki wszystkich typów